Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Năm 2010

năm cũ đã qua  , năm mới lại tới, đã qua một năm với biết bao gian nan, hi vọng năm nay sẽ xuôi chèo mát mái


can đảm và mạnh mẽ lên, những gì là quá khứ hãy chôn vùi nó trong quên lãng, cố gắng lên nào


năm mới, sắp đi 1 nửa cuộc đời rồi