Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Trang tiếp theo của cuộc đời

Kết thúc rồi , đi tiếp con đường khác nào !
Chắc là sẽ vất vả đấy , nhưng nó còn có mục tiêu , hay một cái gì đó ?
Đối với mình vất vả xưa nay đâu có là gì? phải không
Muộn !?
Ờ đúng thôi , ai muốn thế, có những điều trong cuộc sống không bao giờ có thể dự đoán trước được
Cố gắng lên nào .