Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Gió LạnhGió lạnh!
Mưa buồn!
Cõi hoang vu...
Thuyền chưa bến đỗ
Kiếp phù du...
Dừng chân quán nhỏ
Mưa tầm tã...
Đưa giấc mơ về chốn thiên thu...

Dòng sông chảy mãi.
Ngược xuôi những con đò
Bến lạnh cô liêu
Nước qua cầu
Vẳng nghe câu hát ru hời... à ơi!
Gió thoảng.
Hoa cải bay đi
Chim sáo bay đi.
TQT 2012