Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Cây và hoaTrong tiềm thức đôi khi loáng thoảng kỷ niệm, nhớ tới khu vườn nhà mình. Khi sinh ra sống gần như giữa thiên nhiên hoang dã, suốt ngày lang thang quanh khu vườn, bờ ao bờ chuôm bắt cào cào châu chấu.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Trở về

Bước âm thầm đó ta về
Chiều mưa giăng mắc lê thê con đường
Cõi lòng giá lạnh thê lương
Nặng nề cất bước dặm trường xa xôi

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Hận (Nhất Thất Lệnh)

Hận
Vô duyên - vô phận
Tình long đong - đời lận đận
Phong trần lạc bước - danh lợi phù vân

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

ĐÀO CHU CÔNG LÝ TÀI THẬP LỤC TẮC.


ĐÀO CHU CÔNG LÝ TÀI THẬP LỤC TẮC.


Người Trung Hoa xưa coi chuyện kinh doanh là chuyện bất đắc dĩ, chẳng qua cũng vì sinh kế, kinh doanh đồng nghĩa với sinh kế (sinh ý) bởi lẽ sĩ, nông, công, thương bốn loại nghề trong xã