Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Thương Hoài


 Thương em rơi giọt lệ sầu
Thương em hát mãi một câu mong chờ

Mười năm vỡ mộng tan mơ
Thuyền không bến đỗ lơ ngơ giữa dòng

Về đâu! ai nhớ ai mong?

Ai chờ ai đợi, ai trông cuối đường
Ai ngồi giặt áo phong sương
Ai ngồi than nỗi vô thường nhân gian?

                                           Mơ về một chốn bình an
Em tôi đứng đợi dưới làn mưa bay
Bàn tay năm chặt bàn tay
Dìu nhau cất bước thoả ngày nhớ thương

Chiều nay đứng lặng bên đường

Cỏ xanh một dãy, vầng dương cuối trời
Gió đưa thoảng chút chơi vơi
Cuồng chân gối mỏi, người ơi xót lòng.
04-2-2014
TQT